LÆGEVIDENSKAB

Herlev Hospital, Center for Cancer ImmunTerapi

Fonden støtter dette projekt, der har til formål at undersøge, om motion har stor effekt på kræft idet motion i mus mobiliserer immunsystemets celler, at disse celler infiltrerer kræftknuder i musene, og her slår kræftceller ihjel.

BYGGEFORSKNING

Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Fonden har støttet et forskningsprojekt, der undersøger mulighederne for at udvikle en kemisk analysemetode som simualtant kan identificere/kvantificere de enkelte giftstoffer, som findes i byggematerialer tiltænkt genanvendelse.

ALMENE FORMÅL

Børns Vilkår

Fonden støtter Børns Vilkår i deres kamp for, at intet barn i Danmark skal svigtes af deres nærmeste voksne eller af samfundet. De driver Børnetelefonen for at sikre sig, at børnene har mindst én voksen, der lytter og hjælper med at få den støtte, de både savner og har brug for.

SAMFUNDSVIDENSKAB

Ungdomsuddannelse blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder

Fonden støtter dette projekt, der undersøger, hvordan man blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder, kan forebyggende faktorer for frafald.

UDDELINGER

Hvad støtter vi?

Vi yder støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

FONDENS HISTORIE

Hvem er Fondens stifter?

Aase og Ejnar Danielsens Fond blev stiftet af direktør Ejnar Danielsen i december 1975. Hele aktiekapitalen i DADES blev dengang overdraget til Fonden, der siden har delt ejerskabet med andre aktionærer i et væsentligt større selskab.