LÆGEVIDENSKAB

Testosteron, kognition, aldring og kræft

Fonden støtter dette projekt, der har til formål at undersøge, om testosteronmangel er en medvirkende årsag til kræftrelaterede kognitive forringelser hos patienter med henholdsvis testikel- og prostatakræft.

BYGGEFORSKNING

Træaske som cementerstatning

Fonden har støttet et forskningsprojekt, der undersøger mulighederne for at anvende træakse som delvis erstatning for cement i beton. Det økonomiske og miljømæssige potentiale kan være enormt.

ALMENE FORMÅL

Børns Vilkår

Fonden støtter Børns Vilkår i deres kamp for, at intet barn i Danmark skal svigtes af deres nærmeste voksne eller af samfundet. De driver Børnetelefonen for at sikre sig, at børnene har mindst én voksen, der lytter og hjælper med at få den støtte, de både savner og har brug for.

SAMFUNDSVIDENSKAB

Tværsektoriel indsats for unge

Fonden støtter dette ph.d.-projekt, der undersøger, hvordan man skaber en sammenhængende tværsektoriel indsats, der kan hjælpe det stigende antal unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemer.

UDDELINGER

Hvad støtter vi?

Vi yder støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

FONDENS HISTORIE

Hvem er Fondens stifter?

Aase og Ejnar Danielsens Fond blev stiftet af direktør Ejnar Danielsen i december 1975. Hele aktiekapitalen i DADES blev dengang overdraget til Fonden, der siden har delt ejerskabet med andre aktionærer i et væsentligt større selskab.