LÆGEVIDENSKAB

Herlev Hospital, Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Vitamin D udøver sin virkning på celler igennem vitamin D receptoren (VDR). Vi vil i laboratoriet undersøge hvad effekten ved hhv. aktivering og hæmning af VDR er; hvad receptorens vigtigste molekylære mål er, og endeligt om tarmceller (organoider) fra patienter med IBD fungerer ligesom tilsvarende celler fra normale personer.

BYGGEFORSKNING

Det Kongelige Akademi – Arkitektur Design Konservering

Adskillige studier har vist, at byrum er en ressource, der potentielt kan komme alle til gode. Byrum kan fremme bevægelse, det kan fastholde selvorganiseret motion som en måde at mødes med venner på, og det kan skabe adgang til et rigt og værdifuldt friluftsliv.

ALMENE FORMÅL

Børns Vilkår

Fonden støtter Børns Vilkår i deres kamp for, at intet barn i Danmark skal svigtes af deres nærmeste voksne eller af samfundet. De driver Børnetelefonen for at sikre sig, at børnene har mindst én voksen, der lytter og hjælper med at få den støtte, de både savner og har brug for.

SAMFUNDSVIDENSKAB

Forskningsenheden for Almen Praksis

Ældre med lavt aktivitetsniveau har ofte dårligere helbred, med øget risiko for type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, og høj forekomst af kroniske smerter.

UDDELINGER

Hvad støtter vi?

Vi yder støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

FONDENS HISTORIE

Hvem er Fondens stifter?

Aase og Ejnar Danielsens Fond blev stiftet af direktør Ejnar Danielsen i december 1975. Hele aktiekapitalen i DADES blev dengang overdraget til Fonden, der siden har delt ejerskabet med andre aktionærer i et væsentligt større selskab.