Samfundsvidenskabelig forskning

Forsknings-enheden for Almen Praksis

Støttemodtager:

Forskningsenheden for Almen Praksis, Videnskabelig assistent Nanna Herning Svensson

Projekt:

Kan interventioner målrettet fysisk aktivitet og fysisk funktion reducere brugen af receptpligtig analgetika og sundhedsydelser blandt hjemmeboende ældre der er i risiko for funktionstab og handicap?

Ældre med lavt aktivitetsniveau har ofte dårligere helbred, med øget risiko for type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, og høj forekomst af kroniske smerter. Studier har vist at øget fysisk aktivitet har positive sundhedseffekter, som forbedret fysisk funktion og reduceret smerteoplevelse. De hyppigst anvendte indsatser, med fokus på øget fysisk aktivitet og fysisk funktion hos ældre, er henvisning til træningsprogrammer og self-management strategier. Trods positive sundhedseffekter, er effekten på brugen af smertestillende medicin og sundhedsydelser ikke undersøgt i Danmark.

Formålet er at undersøge, om henvisning til strukturerede træningsprogrammer og self-management strategier kan reducere brugen af smertestillende medicin og sundhedsydelser (kontakter til egen lægen, skadestuebesøg, mv.) samt relaterede omkostninger blandt hjemmeboende ældre.