Lægevidenskabelig forskning

Rigshospitalet Glostrup, Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologi

Støttemodtager:

Seniorforsker Helle Bach Søndergaard

Rigshospitalet Glostrup, Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologi

 

Projekt:

Epstein-Barr virus, inflammation og sygdomsaktivitet ved multipel sclerose

Multipel sclerose (MS) er en immunmedieret neurologisk sygdom og i dag vides endnu ikke, hvordan den initieres. Epstein-Barr virus (EBV) har længe været under mistanke, blandt andet fordi MS kun ses hos personer, der har dannet antistoffer imod EBV og fordi der er en stærk korrelation imellem antistoffer i blodet og sygdomsstart. EBV microRNA menes at være involveret i den manglende kontrol af virus-medieret immunitet, hos genetisk disponerede personer, hvorved MS initieres. Projektet har til formål at undersøge microRNA fra Epstein-Barr virus (EBV) hos personer med MS fra blod og rygmarvsvæske og relatere microRNA til inflammation og sygdomsaktivitet. Desuden undersøges, hvordan EBV microRNA påvirker cellers genkendelse af virus. Detaljeret viden om dette, vil give bedre indsigt i årsagen til MS, og forhåbentlig vil EBV microRNA kunne bruges som en biomarkør for sygdomsaktivitet eller føre til detektion af nye molekyler i MS-patogenesen