Lægevidenskabelig forskning

Herlev Hospital, Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Støttemodtager:

Herlev Hospital, Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Læge, ph.d.-studerende Lauge Kellermann

 

Projekt:

Vitamin D’s betydning for tarmens epitelbarriere ved inflammatorisk tarmsygdom

Vitamin D udøver sin virkning på celler igennem vitamin D receptoren (VDR). Vi vil i laboratoriet undersøge hvad effekten ved hhv. aktivering og hæmning af VDR er; hvad receptorens vigtigste molekylære mål er, og endeligt om tarmceller (organoider) fra patienter med IBD fungerer ligesom tilsvarende celler fra normale personer. Herved belyses molekylære aspekter bag udviklingen af IBD, og der skabes rationale for forebyggende behandling mod IBD-aktivitet med vitamin D tilskud.