Alle ansøgninger og al dokumentation skal sendes via det digitale ansøgningssystem

VI STØTTER

 • Almene og humanitære formål
 • Lægevidenskabelig forskning
 • Samfundsvidenskabelig forskning
 • Byggeforskning

VI STØTTER IKKE

 • Politiske foreninger
 • Filmproduktion
 • Teaterforestillinger
 • Bogudgivelser
 • Kursusophold
 • Kongresser og konferencer
 • Lokalforeninger
 • Sportsforeninger
 • VIP-løn og egen løn
 • Personlige formål - herunder legater
 • Kandidatuddannelse og tilsvarende
 • Studierejser
 • Studieafgifter og overhead

Alle ansøgninger og al dokumentation skal sendes via det digitale ansøgningssystem

Vi opererer ikke med faste afleveringsfrister, og ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Behandlingstiden varierer fra to til ti måneder afhængigt af ansøgningsområdet. Den konkrete behandlingstid fremgår under de enkelte støtteområder. Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt. Når Fonden har modtaget det maksimale antal ansøgninger til et møde, vil tidspunkt for nyt beslutningsmøde blive annonceret her på hjemmesiden. Nye ansøgninger til almennyttige formål, byggeforskning og samfundsvidenskab behandles på et beslutningsmøde i juni 2020.

Nye ansøgninger til lægevidenskabelig forskning behandles på et beslutningsmøde i oktober 2020.

 

Efter beslutningsmødet sendes enten bevillingsbrev pr. mail med vilkår for den tildelte støtte eller afslagsbrev.