Alle ansøgninger og al dokumentation skal sendes via det digitale ansøgningssystem

VI STØTTER

 • Almene og humanitære formål
 • Lægevidenskabelig forskning
 • Samfundsvidenskabelig forskning
 • Byggeforskning

VI STØTTER IKKE - GÆLDER FOR ALLE FORMÅL

 • Bogudgivelser
 • Filmproduktion
 • Kandidatuddannelse og tilsvarende
 • Kongresser og konferencer
 • Kursusophold
 • Lokalforeninger
 • Politiske foreninger
 • Personlige formål - herunder legater
 • Sportsforeninger
 • Studieafgifter og overhead
 • Studierejser
 • Teaterforestillinger og anden scenekunst

SPECIELT FOR LÆGEVIDENSKAB STØTTES IKKE

 • VIP-løn, egen løn og løn til ph.d.-studerende
 • Publikationsudgifter
 • Studieafgifter, overhead og gebyr til Videnskabsetisk Komité m.v.

Alle ansøgninger og al dokumentation skal sendes via det digitale ansøgningssystem

Vi opererer ikke med faste afleveringsfrister, og ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Behandlingstiden varierer fra to til ti måneder afhængigt af ansøgningsområdet. Den konkrete behandlingstid fremgår under de enkelte støtteområder. Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt. Når Fonden har modtaget det maksimale antal ansøgninger til et møde, vil tidspunkt for nyt beslutningsmøde blive annonceret her på hjemmesiden. Nye ansøgninger til almennyttige formål, byggeforskning og samfundsvidenskab behandles på et beslutningsmøde primo februar 2021.

Nye ansøgninger til lægevidenskabelig forskning behandles på et beslutningsmøde primo april 2021.

 

Efter beslutningsmødet sendes enten bevillingsbrev pr. mail med vilkår for den tildelte støtte eller afslagsbrev.