FONDENS FORMÅL

Støtteområder

“At yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning”.

Støtten gives ud fra ønsket om at ramme bredest muligt i bestræbelserne på at opfylde Fondens formål – gerne i samspil med andre fonde/bidragsydere.

Ifølge den praksis, der er udviklet gennem Fondens over 40-årige levetid, er støtten inden for områderne lægevidenskab, samfundsvidenskab og byggeforskning i stor udstrækning ydet til egentlige forskningsformål.

Læs mere om de enkelte støtteområder nedenfor.

Sædvanligvis ydes op til 250.000 kr. i en bevilling.

Vi støtter

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål

Fonden støtter almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med et socialt og humanitært sigte.

Der er ingen faste afleveringsfrister, og ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Behandlingstiden af denne type ansøgninger varierer fra to til seks måneder. Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt.

Byggeforskning

Som følge af fondens aktiebesiddelse i Dades A/S er det et af formålene at yde støtte til byggeforskning. Støtten ydes til at højne boligstandarden og forbedre boligmiljøet. Med afsæt i denne målsætning har fonden gennem årene støttet forskningsprojekter inden for byplanlægning, arkitektur, eksperimenter med nye boligformer, nye materialer mv.

Der er ingen faste afleveringsfrister, og ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Behandlingstiden af denne type ansøgning varierer fra to til seks måneder. Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt.

Lægevidenskabelig forskning

På det lægevidenskabelige område har fonden gennem årene støttet en række forskningsprojekter, herunder udstyr som forventes at kunne forbedre sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling. Det er fondens målsætning at støtte bredt, hvilket afspejler sig i de flere tusinde projekter, fonden har støttet – herunder projekter inden for alternativ behandling.

Fonden har ansat to lægefaglige konsulenter: Professor, overlæge, dr.med. Stig Haunsø og overlæge, ph.d., Rikke Maaløe, som bedømmer og indstiller ansøgningerne. Det bemærkes, at projektbeskrivelsen skal være på dansk.

Er det den studerende (medicin-, forskningsårs- eller ph.d.), der udfører projektet, skal den studerende være ansøger med udtalelse/anbefaling fra især hovedvejleder.

Der er ingen faste afleveringsfrister, og ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Behandlingstiden af denne type ansøgning varierer fra seks til ti måneder. Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt.

Samfundsvidenskabelig forskning

Fonden støtter fortrinsvis forskningsprojekter, som forventes at kunne bidrage til løsning/afklaring af samfundsmæssige/-økonomiske problemstillinger.

Der er ingen faste afleveringsfrister, og ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Behandlingstiden af denne type ansøgning varierer fra to til seks måneder. Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt.

Vi støtter ikke

 • Personlige formål - herunder legater
 • Politiske foreninger
 • Filmproduktion
 • Teaterforestillinger
 • Bogudgivelser
 • Kommercielle formål
 • Selskaber: A/S, ApS o.lign.
 • Kursusophold
 • Kongresser og konferencer
 • Lokalforeninger
 • Sportsforeninger
 • SPECIELT FOR LÆGEVIDENSKAB
 • VIP-løn og egen løn
 • Kandidatuddannelse og tilsvarende
 • Løn til forskningsårsstuderende
 • Studierejser
 • Studieafgifter og overhead