FONDENS FORMÅL

Støtteområder

“At yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning”.

Støtten gives ud fra ønsket om at ramme bredest muligt i bestræbelserne på at opfylde Fondens formål – gerne i samspil med andre fonde/bidragsydere.

Ifølge den praksis, der er udviklet gennem Fondens over 40-årige levetid, er støtten inden for områderne lægevidenskab, samfundsvidenskab og byggeforskning i stor udstrækning ydet til egentlige forskningsformål.

Læs mere om de enkelte støtteområder nedenfor.

 

Vi støtter

Almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål

Fonden støtter almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål med et socialt og humanitært sigte.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Behandlingstiden af denne type ansøgning varierer fra to til seks måneder.

Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt, ansøgningsfrist og oplysning om næste beslutningsmøde fremgår under menupunktet: “Ansøgning”.

Byggeforskning

Som følge af Fondens aktiebesiddelse i Dades A/S er det et af formålene at yde støtte til byggeforskning. Støtten ydes til at højne boligstandarden og forbedre boligmiljøet. Med afsæt i denne målsætning har fonden gennem årene støttet forskningsprojekter inden for byplanlægning, arkitektur, eksperimenter med nye boligformer, nye materialer mv.

Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt, ansøgningsfrist og oplysning om næste beslutningsmøde fremgår under menupunktet: “Ansøgning”.

Lægevidenskabelig forskning

På det lægevidenskabelige område har Fonden gennem årene støttet en række forskningsprojekter, herunder udstyr som forventes at kunne forbedre sygdomsforebyggelse, -diagnostik og -behandling. Det er Fondens målsætning at støtte bredt, hvilket afspejler sig i de flere tusinde projekter, Fonden har støttet – herunder projekter inden for alternativ behandling.

Fonden har ansat to lægefaglige konsulenter: Professor, eremitus, dr.med. Stig Haunsø og overlæge, ph.d., Rikke Maaløe, som bedømmer og indstiller ansøgningerne.

Er det den studerende (medicin-, forskningsårs- eller ph.d.), der udfører projektet, skal den studerende være ansøger med udtalelse/anbefaling fra især hovedvejleder.

Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages.  Når et møde er fyldt op, vil dato for næste beslutningsmøde blive oplyst under menupunktet: “Ansøgning”.

Samfundsvidenskabelig forskning

Fonden støtter fortrinsvis forskningsprojekter, som forventes at kunne bidrage til løsning/afklaring af samfundsmæssige/-økonomiske problemstillinger.

Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange årligt, ansøgningsfrist og oplysning om næste beslutningsmøde fremgår under menupunktet: “Ansøgning”.

Vi støtter ikke

 • Personlige formål - herunder legater
 • Politiske foreninger
 • Filmproduktion
 • Koncerter og festivaller
 • Bogudgivelser
 • Kommercielle formål
 • Selskaber: A/S, ApS o.lign.
 • Projekter/humanitær støtte i udlandet
 • Kursusophold
 • Kongresser og konferencer
 • Lokalforeninger
 • Sportsforeninger
 • SPECIELT FOR LÆGEVIDENSKAB
 • VIP-løn og egen løn
 • Kandidatuddannelse og tilsvarende
 • Løn til forskningsårsstuderende
 • Studierejser og ophold
 • Publikationsudgifter
 • Studieafgifter, overhead og gebyr til Videnskabsetisk Komité m.v.
 • Rammebevillinger