Byggeforskning

DTU Byg

Støttemodtager:

Lektor Gunvor Marie Kirkelund

DTU Byg

 

 

Projekt:

Isotermisk kalorimeter til reaktivitetsundersøgelser af nye byggematerialer

Adskillige studier har vist, at byrum er en ressource, der potentielt kan komme alle til gode. Byrum kan fremme bevægelse, det kan fastholde selvorganiseret motion som en måde at mødes med venner på, og det kan skabe adgang til et rigt og værdifuldt friluftsliv.

Formålet med dette projekt er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan man ved at forandre eller forbedre det fysiske miljø kan fremme udendørs socialitet, bevægelse og en bedre livsstil hos teenagepiger/kvinder (16-40 år) med udgangspunkt i lokalsamfundet (arkitektur, byrum, landskab og infrastruktur). Forskning peger på, at unge kvinder er bemærkelsesværdigt mindre til stede i det offentlige byrum, og at der efterspørges viden herom. Skyldes det, at byrum i højere grad indrettes til drenge og unge mænd, eller ønsker kvinder ikke at “udstille” sig i det offentlige rum? Derfor er spørgsmålet, om man kan forbedre mulighederne for kvinders tilstedeværelse i det offentlige byrum ved at forandre eller forbedre det fysiske miljø og dermed fremme det sociale møde, bevægelse og en bedre livsstil hos teenagepiger/kvinder (16-40 år).