Almene og humanitære formål

Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade

Støttemodtager:

Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade

Projekt:

Bagsiden af sundhedsmedaljen: Værktøj til opsporing af ortoreksi