Almene og humanitære formål

Morgencafé for Hjemløse

Støttemodtager:

Morgencafé for Hjemløse

Projekt:

Morgencafé for Hjemløse er et socialpædagogisk tilbud opstartet i 1989

Formålet med Morgencafé for Hjemløse er at imødekomme nogle af de mest basale behov hos hjemløse, psykisk syge samt alkohol og stofmisbrugere.

Hver dag kommer 80 – 120 mennesker forbi og benytter sig af Morgencaféens hjertevarme og hjælp til de helt basale behov.

Morgencafé for Hjemløse er et helle og et fast holdepunkt for nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark. De sidste 30 år er besøgstallet steget støt og Morgencaféen er gået fra at være et morgenmadstilbud til et helhedsorienteret være- og behandlingssted.

Alle vores brugere er hjemløse, misbrugere eller på anden vis udsat. Mange lever et barsk liv på gaden, hvor alkohol, stoffer, vold og trusler er en del af dagligdagen.

Det er ofte en kombination af flere komplekse problemstillinger, der forårsager hjemløshed. Målgruppen er ofte kendetegnet ved alkohol- eller stofmisbrug, psykisk sygdom, dårligt helbred, ringe arbejdsmarkedstilknytning, kriminalitet eller gæld.

Morgencaféen er med sin brede vifte af tilbud til hjemløse og socialt udsatte blevet et vigtigt pejlemærke for mange af landets hjemløse.