Almene og humanitære formål

Mændenes Hjem

Støttemodtager:

Mændenes Hjem

Projekt:

Opkvalificering af sundhedsfremmende aktiviteter på Mændenes Hjem

Mændenes Hjem er en organisation, som tilbyder en lang række social- og sundhedsfaglige ydelser til mennesker som er hjemløse, stofbrugere eller på anden måde udsatte. Alle Mændenes Hjems tilbud er placeret på Vesterbro i København.

Det er Mændenes Hjems formål at bidrage til, at hjemløse og udsatte mennesker får mulighed for at erkende og anvende egne ressourcer til at realisere et godt liv og bidrage til et mangfoldigt samfund.

Det gør vi ved at arbejde skadesreducerende og tilbyde en bred vifte af tilbud. Tag over hovedet, mulighed for stofindtag i sikre og trygge omgivelser, udlevering af rene nåle og andre hjælpemidler, socialrådgivning, sundhedsydelser, måltider, brobygning til det etablerede social- og sundhedssystem samt meget, meget mere.

Mændenes Hjem er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Københavns kommune efter § 101, § 107, § 108 og § 110 i Lov om Social Service.