Almene og humanitære formål

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Støttemodtager:

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Projekt:

Ansøgning om støtte til udbredelse af naturvidenskab