Almene og humanitære formål

Støttecenter Magneten

Støttemodtager:

Støttecenter Magneten

Projekt:

Støtte til “Herfra hvor vi står -” sommerhøjskole for udviklingshæmmede