Almene og humanitære formål

SMILFONDEN

Støttemodtager:

SMILFONDEN

Projekt:

Støtte til aktiviteter for børn med alvorlig og kronisk sygdom