Almene og humanitære formål

Mødrehjælpen

Støttemodtager:

Mødrehjælpen

Projekt:

Familielinjen – Mødrehjælpens rådgivning på telefon og chat

Når forældre kommer i en svær situation, f.eks. på grund af partnervold, fattigdom, ensomhed eller bliver slået ud af kurs af uventet graviditet, en konfliktfyldt skilsmisse eller sygdom, er det ofte børnene, der kommer til at lide nød. En hjælpende hånd, et lyttende øre og et godt råd kan være det, der bliver afgørende for, at man som forældre kan komme på fode igen og genskabe en tryg ramme om sine børns liv.

I Mødrehjælpen får vi hver dag henvendelser fra familier, som har brug for vores hjælp til at genskabe trygge rammer. De donationer, vi modtager, er af uvurderlig betydning for vores muligheder for at give støtte og opbakning til alle de sårbare forældre, der har brug for vores hjælp, så de igen kan lykkes i forældrerollen og dermed sikre deres børn en tryg og udviklende opvækst.