Almene og humanitære formål

Læger uden Grænser

Støttemodtager:

Læger uden Grænser

Projekt:

Støtte til Læger uden Grænser generelle medicinske nødhjælpsarbejde