Almene og humanitære formål

GAME

Støttemodtager:

GAME

Projekt:

Ungeledet gadeidræt til gavn for børn og unge i udsatte boligområder