Almene og humanitære formål

Frelsens Hær

Støttemodtager:

Frelsens Hær

Projekt:

Støtte til det sociale arbejde for de mest udsatte grupper af borgere i Danmark