Almene og humanitære formål

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Støttemodtager:

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Projekt:

Støtte til foreningens Sociale Arbejde