Almene og humanitære formål

Foreningen grønlandske Børn

Støttemodtager:

Foreningen grønlandske Børn

Projekt:

Støtte til udsatte grønlandske børn og unge – i Danmark og Grønland