Almene og humanitære formål

Foreningen Danske Døvblinde

Støttemodtager:

Foreningen Danske Døvblinde

Projekt:

Som døvblind Kan man ikke’ bare’ melde sig til sociale arrangementer som fx fællesspisning, gymnastik eller andre netværksskabende tiltag