Almene og humanitære formål

Fonden WeShelter

Støttemodtager:

Fonden WeShelter

Projekt:

Støtte til sociale madklubber for hjemløse og udsatte