Almene og humanitære formål

Fonden Settlementet på Vesterbro

Støttemodtager:

Fonden Settlementet på Vesterbro

Projekt:

Støtte til fællesskaber for mennesker, der lever i socialt udsathed