Almene og humanitære formål

Fonden Samvirkende Meningsplejer

Støttemodtager:

Fonden Samvirkende Meningsplejer

Projekt:

Støtte til aktiviteter for ensomme, sygdoms- eller sorgramte ældre, hjemmeboende borgere