Almene og humanitære formål

Familier med kræftramte børn

Støttemodtager:

Familier med kræftramte børn

Projekt:

Støtte til juletræsfester for kræftramte børn