Samfundsvidenskabelig forskning

DTU Management – Division for Transport

Støttemodtager:

Lektor Anders Fjendbo

DTU Management – Division for Transport

 

 

Projekt:

Tryghed på skolevejen

Formålet med dette projekt er at opnå viden om, hvilke faktorer der påvirker børns transportvaner med fokus på selvstændig transport idet en højere grad af selvstændig transport kan øge børns sundhed og familiers trivsel samt reducere trængsel og klimaeffekter. Denne viden opnås gennem kvantitative analyser der baseres på detaljerede trafiktællinger og et interaktivt spørgeskema der sendes til både børn og forældre. Der udføres desuden en række konkrete adfærdstiltag på skolerne og effekten af disse analyseres. Pga. det høje antal skoler fordelt i hele landet, er det muligt at analysere effekten af husstandssammensætning, geografiske forhold samt om der er sket ændringer i forbindelse med de konkrete tiltag på den enkelte skole.