Samfundsvidenskabelig forskning

CEPOS – Center for Politiske Studier

Støttemodtager:

CEPOS – Center for Politiske Studier

Projekt:

Jobmotivation for velfærdsarbejdere i sundhedssektoren – betydning af organisering for fastholdelse og performance

Resultaterne fra dette projekt vil kunne anvendes til at forbedre rekruttering, ledelsesindsats og organiseringen af opgaveløsningen i relation til produktionen af sundheds- og andre velfærdsydelser i både den offentlige og den private sektor. Projektet skal bidrage med empirisk funderet viden om sammenhængen mellem Public Service Motivation og effektivitet i opgaveløsningen på organisationsniveau. Desuden skal projektet bidrage med ny viden om, hvordan organisatoriske forhold som politisk styring, markedskonkurrence og autonomi påvirker medarbejdernes Public Service Motivation.