Byggeforskning

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Støttemodtager:

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Lektor Wolfgang Kunther

Projekt:

Klimakamre til forskning i CO2-binding i nye og traditionelle bindemidler til mørtel og beton