Byggeforskning

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg

Støttemodtager:

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
Professor Jørn Toftum

Projekt:

Adfærd, indeklima og energi i danske kontorbygninger – betydning af brugernes forskelligheder

Formålet med det foreslåede projekt er at undersøge betydningen for adfærd og oplevet indeklima af de forskelligheder, der præger brugerne i danske kontorbygninger. En dybere forståelse af hvordan forskelligheder som eksempelvis køn eller alder påvirker adfærd og indeklimaoplevelse, forventes udmøntet i udvikling af metoder til mere bæredygtigt og robust design og drift af bygninger og et mindsket klimaaftryk.

Oplevelsen af det termiske indeklima er helt afgørende for menneskers adfærd i bygninger. Betydningen af brugeradfærd, herunder at justere termostater, åbne eller lukke vinduer eller anvende solafskærmning, har markant større betydning for en bygnings energiforbrug end hvordan den er designet, særligt i moderne lavenergi bygninger.