Byggeforskning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Støttemodtager:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Seniorforsker Anne Mette Madsen

Projekt:

Risikovurdering af beboeres udsættelse for skimmelsvampe og bakterier