Almene og humanitære formål

Den Selvejende Institution HovedHuset

Støttemodtager:

Den Selvejende Institution HovedHuset

Projekt:

Liv der reddes skal også leves