Samfundsvidenskabelig forskning

Copenhagen Business School

Støttemodtager:

Copenhagen Business School, Department of Marketing

Lektor Jesper Clement

Projekt:

Kan mindfulness påvirke uhensigtsmæssigt forbrug? Et eksplorativt studie i ubevidste beslutningsprocesser