Almene og humanitære formål

Børns Vilkår

Støttemodtager:

Børns Vilkår

Projekt:

Rådgivning af udsatte børn og unge i Danmark på BørneTelefonen

Det er Børns Vilkårs ambitiøse mål, at vi indenfor en overskuelig fremtid skal blive i stand til at besvare alle opkald på BørneTelefonen og et væsentligt aspekt for at nå dette mål er rekruttering af flere frivillige rådgivere på BørneTelefonen. Børns Vilkår har pt. ca. 600 frivillige rådgivere på BørneTelefonen, og ambitionen er at hæve dette tal til 725 frivillige ved udgangen af 2020.

Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der arbejder for, at alle børn i Danmark skal have en tryg opvækst. Hver dag er der børn i Danmark, der står helt alene med voldsomme oplevelser som overgreb, seksuelt misbrug, vold, mobning og andre former for svigt. Det ved vi fra vores frivillige rådgiveres samtaler på BørneTelefonen, som er den mest anerkendte, og samtidig den mest benyttede, rådgivningslinje for børn i Danmark, med brug for at blive hørt og få gode råd om alt fra forelskelse til alvorlige svigt. Børns Vilkår er aktivt medlem af den internationale paraplyorganisation for børnetelefoner, “Child Helpline International”, også kaldet CHI.