Almene og humanitære formål

BørneUngeKlinikken

Støttemodtager:

Rigshospitalet, BørneUngeklinikken

Projekt:

Støtte til Børnemedicin.dk