Almene og humanitære formål

Børnesagens Fællesråd

Støttemodtager:

Børnesagens Fællesråd

Projekt:

Julestipendier 2020