Lægevidenskabelig forskning

Sygehus Lillebælt, Øre-Næse-Hals-kirurgisk afdeling

Støttemodtager:

Sygehus Lillebælt, Øre-Næse-Hals-kirurgisk afdeling

Afdelingslæge Anita Petersen

Projekt:

Primær immundefekt ved kronisk rhinosinuitis