Lægevidenskabelig forskning

Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning

Støttemodtager:

Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning

Forsker Marie Lund

Projekt:

Kardiotoksicitet ved endokrin behandling med aromatasehæmmere hos kvinder med brystkræft