Lægevidenskabelig forskning

Sjællands Universitetshospital Roskilde, Infektionsmedicinsk Afdeling

Støttemodtager:

Sjællands Universitetshospital Roskilde, Infektionsmedicinsk Afdeling

Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Lothar Wiese

Projekt:

Surfactant niveauet i lungerne hos COVID-19 patienter