Lægevidenskabelig forskning

Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen

Støttemodtager:

Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen

Reservelæge Dea Natalie Munch Jepsen

Projekt:

Infiltration af immunceller som prædiktiv markør for neoadjuverende behandling af patienter med endetarmskræft vurderet ved hjælp af kunstig intelligens