Lægevidenskabelig forskning

Rigshospitalet, Klinisk immunologisk Afdeling

Støttemodtager:

Rigshospitalet, Klinisk immunologisk Afdeling

Professor, overlæge Pär Ingemar Johansson

Projekt:

Effekt af hypotermi på endotelfunktion og overlevelse hos patienter med hjertestop udenfor hospitalet