Lægevidenskabelig forskning

Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Støttemodtager:

Odense Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Gitte Nyvang Hartmeyer

Projekt:

Prævalensen af Giardia duodenalis og Cryptosporidium hos børn i Odense Børnekohorte