Lægevidenskabelig forskning

Nordsjællands Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Støttemodtager:

Nordsjællands Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling

Molekylærbiolog Thore Hillig

Projekt:

Corona-serologi på Den Nordsjællandske COVID-19 Kohorte