Lægevidenskabelig forskning

Herlev og Gentofte Hospital, Lungemedicinsk forskningsenhed

Støttemodtager:

1. reservelæge, ph.d. Nils Hoyer

Projekt:

Diagnostiske og prognostiske biomarkører ved kronisk og akut forværring af lungefibrose