Lægevidenskabelig forskning

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Neurologisk Afdeling

Støttemodtager:

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Neurologisk Afdeling

Postdoctural Fellow Jonas Folke

 

Projekt:

Autoreaktive B-celler som mulig immunterapeutiske behandlingsstrategier i demens-bevægespektret