Lægevidenskabelig forskning

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Støttemodtager:

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling

Læge, ph.d.-studerende Morgen Krogh Herlin

Projekt:

Morbiditet, mortalitet og socioøkonomiske konsekvenser ved Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrom: et nationalt studie