Lægevidenskabelig forskning

Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Blodsygdomme

Støttemodtager:

Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Blodsygdomme

Kandidatstuderende i Molekylær Medicin Trine Engelbrecht Hybel

Projekt:

Nytænkning af diagnostikken i myelodysplastisk syndrom og uforklarlig cytopeni: Morfometrisk karakterisering af dysplasi ved brug af imaging flowcytometri