Lægevidenskabelig forskning

Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Blodsygdomme

Støttemodtager:

Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Blodsygdomme

Afdeklingslæge, ph.d.-studerende Maja Andersen

Projekt:

Betydning af tumor mikromiljøet for det kliniske debutbillede, behandlingsinducerede bivirkninger og overlevelse hos patienter med klassisk Hodgkin lymfom