Lægevidenskabelig forskning

Aarhus Universitet, Klinisk Medicin

Støttemodtager:

Aarhus Universitet, Klinisk Medicin

Ph.d.-studerende Kamilla Vandsø Petersen

Projekt:

Ny metode til hurtig og følsom måling af SARS-CoV-2 i luft