Lægevidenskabelig forskning

Aarhus Universitet, Klinisk Instit

Støttemodtager:

Aarhus Universitet, Klinisk Institut

Lektor, 1. reservelæge Asger Granfeldt

Projekt:

Hjertestop og behandling med methylenblåt