Lægevidenskabelig forskning

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

Støttemodtager:

Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

Specialestuderende Kathrine Pedersen

Projekt:

De modulerende effekter af Galectin-3 og PD-1 signaleringsveje i reumatoid artrit