Samfundsvidenskabelig forskning

Tværsektoriel indsats for unge

Støttemodtager:

Forskningsenheden for Almen Praksis i København, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet

Forskningsassistent Julie Høgsgaard Andersen

Projekt:

Tværsektoriel indsats for unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemer

Antallet af unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemer er steget markant i de seneste år. Det kan være lidelser som ADHD, angst, depression, personlighedsforstyrrelser eller misbrug kombineret med andre psykosociale vanskeligheder som fx dårligt sociale netværk, problemer med at indgå i sociale relationer og problemer med at strukturere en hverdag.

Det betyder, at flere oplever problemer under uddannelse eller i beskæftigelse, hvorfor de risikerer at ende på varig overførselsindkomst. Der mangler viden om, hvordan der kan skabes en sammenhængende tværsektoriel indsats, der kan hjælpe disse unge, og det netop det, der står centralt i nærværende projekt, som Fonden har støttet.

Ph.d.-projektet vil undersøge, hvordan de pågældende unge oplever forholdet mellem deres egen selvforståelse og den behandlings- og beskæftigelsesindsats, de modtager. Desuden vil projektet undersøge, hvilke muligheder der er for at etablere en sammenhængende indsats, der formes af de unge selv, almen praksis, kommuner og psykiatri.