Byggeforskning

Træaske som cementerstatning

Støttemodtager:

Institut for Byggeri og Anlæg, DTU

Professor Lisbeth M. Ottosen

Projekt:

Anvendelse af træaske som delvis cementerstatning i mørtel og beton

Verdens generelle udfasning af fossile brændstoffer til fordel for biobrændsler får en utilsigtet konsekvens for betonindustrien. Her har man nemlig længe anvendt kulflyveaske som et vigtigt råmateriale. Energiudvinding ved brug af biobrændsel skaber i stedet bioasker – herunder træakse, der adskiller sig markant fra kulflyveaske.

Træaske kategoriseres i dag som restaffald uden anvendelsesmuligheder og kan derfor ikke nyttiggøres. Derfor deponeres asken og bliver et stadigt stigende problem, idet miljølovgivningen bliver strengere og godkendte deponier færre. Det betyder, at deponering af træasker er forbundet med en stigende udgift. Derfor er det vigtigt, at man finder en ressourceeffektiv og bæredygtig anvendelsesmulighed for træasken.

Ifølge gældende standarder er det ikke tilladt at anvende træaske som delvis cementerstatning. Derfor er det nødvendigt at højne vidensniveauet for, hvordan træaske påvirker betonens egenskaber, hvis den indgår som delvis cementerstatning. Det vil banevejen for at anvende den ellers unyttige ressource til noget særdeles nyttigt.

Dette interessante forskningsprojekt har til formål at identificere træaskens potentiale og problemer i forhold til delvis cementerstatning. Træasken har vist sig potentiel anvendelig, men der er stadig en lang række spørgsmål, der skal afklares, før træasken kan fungere som delvis cementerstatning i mørtel og beton. Det er denne afklaring, som Fonden gladeligt har støttet. Hvis træasken virkelig viser sig at være det bæredygtige råmateriale, man håber på, kan det ikke alene skabe mere bæredygtigt byggeri, men også store miljømæssige og økonomiske gevinster.