Lægevidenskabelig forskning

Testosteron, kognition, aldring og kræft

Støttemodtager:

Enhed for Psykoonkologi & Sundhedspsykologi (EPoS), Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Msc. i psykologi, ph.d.-studerende Cecilie Dorthea Rask Clausen

Projekt:

Testosteron, kognition, aldring og kræft – et kontrolleret prospektivt studie om betydningen af testosteronmangel for forekomst og sværhedsgrad af kræftrelaterede kognitive forringelser hos patienter med henholdsvis testikel- og prostatakræft

Cecilie Dorthea Rask Clausen

Et betydeligt antal patienter oplever kognitive forringelser som senfølger af deres kræftbehandling. De kognitive forringelser gælder fx svigtende hukommelse og koncentrationsbesvær.

Selv milde grader af disse forringelser kan medføre sociale, akademiske og arbejdsrelaterede vanskeligheder og nedsætte livskvaliteten som følge af skam, frustration og bekymringer. Hvis man ønsker at forebygge disse senfølger, bliver man nødt til at vide mere om de bagvedliggende sårbarhedsfaktorer, så man kan identificere patienter i risikogruppen og således indlede en forebyggende behandling tidligt.

Indtil videre har forskningen på området kredset om brystkræftpatienter, og der foreligger kun meget få studier af mandlige kræftpatienter. Nyere forskning indikerer, at testosteronmangel, en hyppig konsekvens af kræftbehandling hos patienter med testikel- og prostatakræft, kan være en medinfluerende faktor for kognitive forringelser. Det er dog endnu ikke undersøgt, og derfor er dette projekt sat i verden. Projektet har til formål at undersøge, om testosteronmangel har en medvirkende årsag til kræftrelaterede kognitive forringelser hos patienter med henholdsvis testikel- og prostatakræft.